Tuesday, March 18, 2014

با موهای آشفته - ۷


به سمت کیومیزو،در گذر از گیون
زیر مهتاب شکوفه‌های گیلاسِ این  عصرگاه
همه کسانی که می گذشتند 
زیبا بودند!

یوسانو آکیکو

No comments: